Corona maatregelen

By on 25-03-2020

Voor uw en onze veiligheid, omdat wij zo lang mogelijk willen blijven functioneren en de winkel open willen houden hebben wij het volgende bedacht:

Heeft u een vraag of bestelling? Mail (post@watersportservice.nl) of bel (0168-482356) ons. Met deze fysieke afstand kunnen wij waarschijnlijk hetzelfde voor u betekenen als dat u bij ons aan de balie staat en het is een stuk veiliger. Het is niet meer mogelijk om de winkel te betreden en als u uw bestelling doorgeeft halen wij het voor u. Koffie drinken kan met het mooie weer ook buiten dus ook de koffiehoek is niet bereikbaar.

Afrekening het liefst per pin. Als u toch contant wilt betalen gebruiken we een gezellig nautisch bord voor het afhandelen van de financiële transactie.

Verder houden wij de noodzakelijke afstand van 1,5 meter van elkaar, wensen wij u een goede gezondheid toe en proberen wij ons te houden aan de voorschriften van RIVM en onderstaande richtlijnen van Hiswa/Recron.

***

Hiswa/Recron:

Jachthavens mogen in principe open blijven onder strikte voorwaarden. Een burgemeester is wel bevoegd om een bedrijf te sluiten als er onvoldoende maatregelen zijn genomen. Er zijn geen specifieke beperkingen ingesteld voor pleziervaart, anders dan de algemene maatregelen. Een jachthaven moet maatregelen treffen om de afstandseis tussen mensen van 1,5 meter mogelijk te maken. Mogelijkheden zijn om het havenkantoor tijdelijk anders in te richten, een veiligheidsscherm of afzetting op 1,5 meter te plaatsen of tijdelijk te sluiten om hieraan te voldoen.  

Monteurs die aan boten werken van klanten op locatie dienen ruimte afstand te houden van de eventuele aanwezige klant. De botenstalling buiten kan openblijven met aanvullende regels, maar beperk het aantal personen dat naar de eigen boot gaat en draag er zorg ervoor dan de minimale afstand van 1,5 meter is geborgd.  

Stel een protocol op voor kraanwerkzaamheden waarbij afstand tussen klant en personeel is gewaarborgd. Essentieel is dat de ondernemer maatregelen treft zodat de 1,5 meter gewaarborgd is. De ondernemer moet zich ervan bewust zijn dat hij/zij risico loopt tot sluiting, indien de maatregelen niet nageleefd worden.  

Watersportwinkels kunnen onder voorwaarden open blijven.  

Werknemers dienen 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Voor leveranciers en bij voorkeur alleen telefonisch contact en alleen bezoek of levering op afspraak met inachtneming van de veiligheidsadviezen. Advies is om zoveel mogelijk medewerkers vanuit huis te laten werken. Overweeg te werken in ploegendiensten om de risico’s te minimaliseren. 

Belangrijk is een deurbeleid en andere maatregelen zodat kan worden gegarandeerd dat er altijd 1,5 meter ruimte minimaal is tussen de bezoekende klanten onderling en met de medewerkers. We adviseren op elke 100 m2 winkelruimte maximaal 10 klanten tegelijk aanwezig in de winkel. Andere klanten moeten dan tijdelijk buiten wachten op voldoende afstand van elkaar.  

Overweeg te werken in ploegendiensten om de risico’s te minimaliseren. Reserveer een apart toilet voor bezoekers en toeleveranciers. Let ook op gezamenlijk gebruik van bijvoorbeeld een koffieautomaat. Laat deze niet meer zelf door klanten.

Disclaimer: deze adviezen zijn gebaseerd op de interpretatie van de algemene richtlijnen en vertaald naar specifieke bedrijfsgroepen. Deze is opgesteld door medewerkers van HISWA-RECRON en zijn kortgesloten en getoetst bij besturen, commissies of groepen ondernemers uit de diverse sectoren. Mocht u zelf twijfelen over een advies over bijvoorbeeld sluiting, neemt u dan contact op met  het bevoegd gezag / de burgemeester in uw gemeente.  

Conclusie: Jachthavens mogen onder strikte voorwaarden openblijven, met kans op sluiting door de burgemeester indien er onvoldoende wordt nageleefd. Wij vragen u dus afstand van elkaar te houden.

Campings en kampeerbedrijven mogen in principe open blijven onder strikte voorwaarden. De burgemeester is bevoegd om alsnog een camping/kampeerbedrijf te sluiten als er onvoldoende maatregelen zijn genomen.  

Daarbij moet o.a. een deurbeleid bij de sanitair gebouwen worden gehanteerd en dient 1,5 meter afstand tussen personen te worden gegarandeerd. Dit geldt ook bij het in- en uittreden van het terrein. 

De ondernemer moet zich ervan bewust zijn dat hij/zij risico loopt tot sluiting, indien de maatregelen niet nageleefd worden.  

Conclusie: camping- en kampeerbedrijven mogen onder strikte voorwaarden openblijven, met kans op sluiting door de burgemeester indien er onvoldoende wordt nageleefd.

bron: https://www.hiswarecron.nl/actueel/corona-helpdesk