Werkzaamheden transportleidingen ‘Bergsche Maas’ hervat

Crezée Watersport - Biesbosch

By on 14-04-2020

Het Spijkerboor en Gat van de Plomp in de Biesbosch zijn door het hervatten van de werkzaamheden gestremd.

Evides nieuwbericht:

Eerder berichtten we dat de werkzaamheden tijdelijk zijn opgeschort. We hervatten nu het werk. Het Spijkerboor is hierdoor gestremd vanaf 14 april tot 16 mei.
Betrokken partijen hebben de afgelopen periode intensief samengewerkt om de eerder ontstane schade te herstellen, zodat weer veilig kan worden gewerkt met waarborging van de kwaliteit. Ook COVID-19 (Coronavirus) heeft gevolgen gehad voor de projectplanning. Inmiddels zijn er aanvullende (veiligheids)maatregelen en voorzieningen gerealiseerd om verder te kunnen werken, binnen de richtlijnen die op dit moment gelden.

Geplande werkzaamheden
De komende periode gaan we de volgende werkzaamheden uitvoeren:
1. De resterende leidingwerkzaamheden hervatten, waarbij de leidingen drijvend vanaf de St. Jansplaat richting het nieuw te bouwen innamepompstation in de Fortunapolder worden ingetrokken;
2. De drie transportleidingen afzinken.
Tijdelijke stremming Spijkerboor
Vanwege de werkzaamheden is het Spijkerboor gestremd vanaf 14 april tot uiterlijk 16 mei 2020. De doorvaart zal dus voor het Pinksterweekend weer beschikbaar zijn. Voor het Middelste Gat van de Plomp geldt een langere stremming in verband met de bouw van de transportleidingen over de dijk van spaarbekken De Gijster.
In overleg met -en volgens opgave van Rijkswaterstaat worden voor de stremming van het Spijkerboor de volgende acties ondernomen:
– Rijkswaterstaat communiceert over de stremming naar de beroepsvaart; Meer informatie vindt u hier.
– Er komt een ponton voorzien van verlichting in de vaargeul voor de afscherming van de leidingen en begeleiding van de scheepvaart;
– Het werkvak wordt afgezet met ballenlijnen;
– Begeleidingsvaartuigen houden de transportleidingen in positie – dit in verband met de stroming in het Spijkerboor;
– Er komen bewegwijzering en aanduidingen dat het Spijkerboor tijdelijk gestremd is.

Wij realiseren ons dat een stremming impact heeft op de directe omgeving, maar door zo te werken houden we de periode van overlast zo kort mogelijk.
We vragen uw begrip voor de situatie. Met dit werk realiseren we een toekomstbestendige (drink)watervoorziening voor miljoenen consumenten en bedrijven in Zuidwest-Nederland.

Meer informatie: www.spaarbekkens.nl